Privacy Policy

Peek & Cloppenburg hecht waarde aan de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar website en houdt zich aan de regels die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens.

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verschaffen. Voorzover individuele via onze website aangeboden functies en service het verstrekken, het opslaan of het gebruik van persoonlijke gegevens verlangen, wordt u daar vooraf over geïnformeerd. Het verzamelen, opslaan en gebruik van persoonsgebonden gegevens voor onze eigen marktonderzoeks- en marketingdoeleinden (geen telefoonmarketing) geschiedt uitsluitend, indien u ons hiertoe uw toestemming geeft. Uw gegevens worden alleen aan derden doorgegeven als u hiertoe vooraf uw toestemming heeft verleend of zover dit nodig is voor de afhandeling van uw order. U kunt uw toestemming tot opslaan en gebruik van uw persoonsgebonden gegevens te allen tijde tegenover Peek & Cloppenburg Anson’s C.V., Klantenservice, Postbus 13181, 2501 ED Den Haag intrekken.

Op deze website worden d.m.v. de technologie van de etracker GmbH (www.etracker.com) gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden verzameld en opgeslagen. Uit deze gegevens worden onder een pseudoniem gebruikersprofielen aangelegd. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in het tijdelijk geheugen van de browser van de bezoeker van de site worden opgeslagen. D.m.v. de cookies is het mogelijk de browser bij een later bezoek te herkennen, zonder dat er een verband met de betreffende persoon wordt gelegd. De gegevens die door de etracker-technologie worden verzameld, worden zonder toestemming van de betreffende persoon niet gebruikt om de gebruiker van deze website persoonlijk te identificeren en niet met persoonsgebonden gegevens van de drager van het pseudoniem in verbinding gebracht. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van uw gegevens in de toekomst.

U kunt uw browser zo instellen, dat deze u over het gebruik van cookies vooraf informeert of het gebruik van cookies niet accepteert. Het weigeren van cookies kan er toe leiden dat het technisch niet mogelijk is om gebruik te maken van bepaalde functionaliteiten van onze website.

Voor alle vragen aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals inzage, wijziging of verwijdering, kunt u zich wenden tot de verantwoordelijke:

Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf Functionaris voor de gegevensbescherming
Berliner Allee 2
40212 Düsseldorf
Duitsland
privacybescherming@peek-cloppenburg.nl

BESCHERMING VAN UW PERSOONGEGEVENS
Peek & Cloppenburg hecht grote waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en verplicht zich tot inachtneming van de wettelijke bepalingen omtrent de gegevensbescherming.
Gebruik van uw gegevens in verband met het uitvoeren van het P&C-klantenkaartprogramma
Klantgegevens zijn vrijwillige persoonlijke mededelingen en contactgegevens. Om het P&C-klantenkaartprogramma uit te voeren, hebben wij uw contactgegevens nodig: dat zijn uw naam en adres. Het vermelden van uw geboortedatum is vrijwillig. Voor vragen kunt u ons uw telefoonnummer meedelen. Indien u toezending van de P&C-e-mail nieuwsbrief wenst, hebben wij ook uw e-mailadres nodig. Wanneer u uw P&C-klantenkaart gebruikt, zullen wij de klantgegevens bewaren, verwerken en gebruiken. Dit zijn de gegevens op uw kassabon: betalingswijze, klantnummer, datum, plaats, object en omzetwaarde van uw aankopen. Wij zullen uw contact- en klantgegevens voor de uitvoering van deelname aan het P&C-klantenkaartprogramma verwerken en gebruiken.
Gebruik van uw gegevens voormarktonderzoek en reclame
Het bewaren, verwerken en gebruik van persoonsgegevens voor eigen marktonderzoek en reclame (geen telefonische reclame doeleinden) voor zover u ons hiertoe toestemming verleent: voor de deelname aan het P&C-klantenkaartprogramma is uw toestemming aangaande het gebruik van uw contact- en klantgegevens ten dienste van eigen marktonderzoek noodzakelijk. Wij zullen de gegevens voor het plannen van nieuwe voordelige acties gebruiken, om deze beter aan uw persoonlijke belangstelling en behoeften aan te kunnen passen. Met uw toestemming zullen wij uw contact- en klantgegevens ook voor geïndividualiseerde reclame per post over producten, voordelige acties en aanbiedingen gebruiken. Deelname aan het P&C-klantenkaartprogramma is ook zonder de toestemming inzake reclame mogelijk. Het doorgeven van de gegevens aan derden vindt niet zonder uw toestemming vooraf of uitsluitend om een order te verwerken plaats, d.w.z. aan de voorschriften gebonden dienstverleners zoals b.v. rekencentra of briefverzenders.

Herroepen van de toestemming
U kunt de toestemming om uw persoonsgebonden gegevens te bewaren en te verwerken te allen tijde ten opzichte van Peek&Cloppenburg Anson’s C.V., Klantenservice, Postbus 13181, 2501 ED Den Haag of Fashionation Online KG, Mechelgasse 1, A-1030 Wien, herroepen. Bij het herroepen van uw toestemming aangaande het ontvangen van reclame blijft deelname aan het P&C-klantenkaartprogramma mogelijk. Bij het herroepen van uw toestemming aangaande marktonderzoek is voortzetting van de deelname helaas niet meer mogelijk.

Bij alle vragen met betrekking tot de bescherming van uw persoongegevens kunt u contact opnemen met de persoon die hiervoor bij Peek &Cloppenburg Anson`s C.V. verantwoordelijk is:
De verantwoordelijke persoon inzake gegevensbescherming
Peek &Cloppenburg Anson`s C.V.
Klantenservice
Postbus 13181
2501 ED Den Haag.
E-mail: privacybescherming@peek-cloppenburg.nl

LinkpaginaPrivacy PolicyImpressum
vorige