MILIEU & ETHIEK - EEN BELANGRIJK THEMA BIJ ONS

Wij nemen het milieu en de ethiek zeer serieus: Onze diensten worden consequent gemonitord volgens strikte criteria - maatschappelijk verantwoord handelen is een integraal onderdeel van ons ondernemingsbeleid.

Wij hechten er veel waarde aan dat wij onze klanten uitsluitend artikelen kunnen aanbieden die onder humane omstandigheden, met inachtneming van de in het betreffende land geldende arbeidsbeschermingsvoorschriften en met het oog op de bescherming van het milieu, zijn vervaardigd. Daarnaast is het voor ons vanzelfsprekend dat wij ons verpakkingsmateriaal terugnemen - als jij dat wenst.

PRODUCTVEILIGHEID BIJ PEEK & CLOPPENBURG - ONSCHADELIJK VOOR DE GEZONDHEID

Ons inkoopbeleid is onderworpen aan uitzonderlijk hoge eisen, die veel verder gaan dan de wettelijke eisen en een zorgvuldige controle.

Elke leverancier moet voorafgaand aan onze samenwerking contractueel garanderen dat hij alleen goederen levert die onschadelijk zijn voor de gezondheid. Onze huismerkproducten worden vóór levering ook getest op bepaalde schadelijke stoffen in speciaal daarvoor aangewezen laboratoria. Daarnaast voldoen wij aan onze zorgplicht door onze artikelen regelmatig te laten testen op residuen zoals azokleurstoffen, PCP, chroom VI, nikkel of TBT in steekproefsgewijs genomen monsters volgens de strenge criteria van de Ökotex 100-norm.

SOCIALE VERANTWOORDELIJKHEID - VOOR ONS VANZELFSPREKEND

Als internationaal opererende retail- en groothandelaar kennen wij de problemen van de arbeidsomstandigheden in sommige productielanden. We nemen onze verantwoordelijkheid serieus en werken samen om goede werkomstandigheden te garanderen.

P&C heeft in 1997 al een eigen monitoringprogramma opgezet, waarin specialisten de arbeidsomstandigheden controleren en zo nodig suggesties voor verbetering doen.

Sinds 2003 nemen wij deel aan een initiatief van een groot aantal Europese detailhandelaren om sociale normen in te voeren en te herzien, genaamd amfori BSCI.