Gegevensbescherming

 

Laatst bijgewerkt: 8 augustus 2019

Algemeen

Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is:

Fashion ID GmbH & Co. KG
Berliner Allee 2
40212 Düsseldorf
E-mail: service@peek-cloppenburg.nl
(hierna te noemen: ''wij")

U bereikt onze functionaris gegevensbescherming via:

Fashion ID GmbH & Co. KG
Functionaris gegevensbescherming
Berliner Allee 2
40212 Düsseldorf
E-mail: privacybescherming@peek-cloppenburg.nl

Telefoonnummer: 0800 345 345 2*
*Gratis voor alle vaste en mobiele telefoonnummers
De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons bijzonder belangrijk. Wij verwerken uw persoonsgegevens in de eerste plaats om een goed werkende en gebruiksvriendelijke website ter beschikking te stellen. Wij willen graag waarborgen dat u via deze websites gebruik kunt maken van onze inhoud en aanbiedingen. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens onder meer voor analyse- en marketingdoeleinden. Voor dit laatste vragen wij uw toestemming. We verwerken uw persoonsgegevens alleen indien en voor zover dit is toegestaan op grond van de wet. Zie voor verdergaande aanwijzingen de volgende uiteenzettingen.

De privacyverklaring van Fashion ID GmbH & Co. KG kunt u te allen tijde via de URL https://www.peek-cloppenburg.nl/privacy/ raadplegen en opslaan of printen.

Verwerking van persoonsgegevens tijdens het gebruik van onze website

Bij ieder bezoek van onze website worden door ons systeem geautomatiseerd gegevens en informatie van uw computer verzameld. Deze gegevens worden in de logbestanden van ons systeem opgeslagen. Er vindt geen opslag van de bovengenoemde gegevens samen met andere persoonsgegevens plaats. Wij verzamelen daarbij de volgende gegevens:

 • Informatie over het type browser en de gebruikte versie;
 • uw besturingssysteem;
 • uw IP-adres;
 • datum en tijd van het bezoek;
 • websites waarvandaan uw systeem op onze website terechtkomt;
 • websites die door uw systeem via onze website worden geraadpleegd.

Het is noodzakelijk dat ons systeem het IP-adres tijdelijk opslaat, zodat een aflevering van de website aan uw computer kan plaatsvinden. Voor de duur van het betreffende gebruik van de website moet hiervoor uw IP-adres opgeslagen blijven. Het opslaan in logbestanden is daarom noodzakelijk voor een goede werking van de website. Bovendien gebruiken we deze gegevens voor de optimalisatie van onze website en voor de beveiliging van onze informatietechnische systemen. De persoonsgegevens worden in dit verband niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Wettelijke grondslag voor het tijdelijk opslaan van de persoonsgegevens en de logbestanden is art. 6 lid 1 onder f van de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna te noemen: "AVG").

De persoonsgegevens worden zolang opgeslagen als voor de realisatie van het doel van het verzamelen noodzakelijk is. Indien persoonsgegevens voor het beschikbaar stellen van de website noodzakelijk zijn, vervalt de noodzaak, indien de betreffende sessie beëindigd is. Uw persoonsgegevens worden daarna automatisch verwijderd. In geval van het opslaan van de persoonsgegevens in logbestanden is dit als regel na uiterlijk veertien dagen het geval. Indien de bovengenoemde persoonsgegevens verder worden opgeslagen, wordt uw IP-adres in dit geval echter verwijderd of onherkenbaar gemaakt, zodat geen herleiding tot de oproepende internetaansluiting meer mogelijk is. De registratie van de gegevens voor de beschikbaarstelling van de website en de opslag van de persoonsgegevens in logbestanden is voor het gebruik van de website absoluut noodzakelijk.

Voor zover we uw gebruiksgedrag zonder uw uitdrukkelijke toestemming analyseren, gebruiken we uw persoonsgegevens uitsluitend in geanonimiseerde vorm om de werking van de website en de gebruikersbeleving voor onze bezoekers te verbeteren. Pseudonimiseren betekent dat kenmerken die een eenduidige relatie met een persoon toelaten worden verwijderd en door een nieuwe waarde worden vervangen. Zonder kennis van deze waarde kan het herleiden naar uw persoonsgegevens niet plaatsvinden. Zie voor de details hiervan punt 3 van deze privacyverklaring.

Cookies - Algemeen

Wij gebruiken op onze website zogenaamde 'cookies'. Dat zijn tekstbestanden die in respectievelijk door uw internetbrowser op uw computer worden opgeslagen. Indien u onze website bezoekt, dan kan een cookie op uw systeem worden opgeslagen. Deze bevat een individuele tekenreeks, aan de hand waarvan uw browser bij de volgende bezoek van de website kan worden geïdentificeerd.

In de volgende hoofdstukken 'Technisch noodzakelijke cookies', 'Cookies voor de analyse van uw surfgedrag' en 'Cookies voor reclamedoeleinden' lichten we gedetailleerd toe welke soorten cookies we gebruiken en welke gegevens daar telkens worden verwerkt.

Voor zover hierna geen afwijkende bewaartermijnen genoemd worden, geldt onafhankelijk van de aard en het doel van de cookies samengevat het volgende: ''U hebt onbeperkte controle over het gebruik van cookies. Deze worden op uw computer opgeslagen en de gegevens die hierdoor worden verzameld worden aan onze website verzonden. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies accepteren; door een wijziging van de browserinstellingen kan de overdracht van cookies echter worden gedeactiveerd of beperkt. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan door de betreffende instelling van uw browser ook geautomatiseerd plaatsvinden. Indien cookies voor onze website over het algemeen worden gedeactiveerd, kunnen mogelijk niet meer alle functies van de website volledig worden gebruikt. Alle cookies worden gedurende maximaal zes maanden opgeslagen, met uitzondering van de cookies van Criteo GmbH, die haar cookies gedurende 13 maanden opslaat.''

Bij het openen van onze website wordt u door een banner over het bovengenoemde gebruik van cookies geïnformeerd, naar deze privacyverklaring verwezen en om toestemming gevraagd. Wij verzoeken u hierbij met een klik op de knop 'OK' te bevestigen dat u toestemming verleent.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van cookies. Dit kunt u doen doordat u uw browser-instellingen hieraan aanpast.

Technisch noodzakelijke cookies

Voor een aantal functies van onze website is het noodzakelijk dat de browser ook na het veranderen van de pagina wordt herkend. Deze functies kunnen zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden. In de cookies worden daarbij de volgende gegevens opgeslagen en toegestuurd:

 • landinstellingen;
 • session-cookie (login, winkelmand, bestelproces);
 • zoekbegrip-cookie.

Voor de volgende toepassingen hebben we om technische redenen cookies nodig:

overnemen van landinstellingen;

 • login;
 • onthouden van zoekbegrippen op onze website;
 • artikelkeuze en het bestelproces.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door middel van cookies is art. 6 lid 1 onder f AVG. De door technisch noodzakelijke cookies verkregen gegevens worden niet gebruikt voor het opstellen van gebruikersprofielen. Indien u bezwaar maakt tegen het gebruik deze cookies door een desbetreffende configuratie van uw browser, zal onze website uw browser niet herkennen en dit kan ertoe leiden dat bepaalde inhoud niet opvraagbaar is of gegevens (bijv. van een invoerscherm) verloren gaan. Voor de bewaartermijn van technisch noodzakelijke cookies geldt het onder punt 2. vermelde.

Met het oog op de maatadvisering bieden we gedeeltelijk de functionaliteiten van de online maatadviseur van Fit Analytics GmbH, Voigtstr. 3, 10247 Berlijn, aan, die u tijdens het bestelproces bij de keuze van een passende kledingmaat ondersteunt. Uw basisgegevens worden door Fit Analytics uitsluitend in geanonimiseerde vorm verzameld en slechts verwerkt met als doel: de voor iedere klant individueel passende kledingmaat te berekenen en de aanbevelingen van de hieraan ten grondslag liggende methode doorlopend te optimaliseren. Tot de basisgegevens die u op basis van toestemming en vrijwillig kunt toesturen, behoren: geslacht, lichaamsgrootte, gewicht, leeftijd, referentieartikel of -merk, beha-maat, soort figuur, draagvoorkeur, aankopen in het verleden. Na het invoeren van deze gegevens berekent Fitanalytics door middel van statistische methodes en eventueel door gebruikmaking van geanonimiseerde aankoop- en retourgegevens, uw waarschijnlijk passende kledingmaat voor het gewenste kledingartikel. Daarnaast kunt u in veel gevallen meer informatie over de waarschijnlijke pasvorm van het gewenste kledingartikel ontvangen. De bovengenoemde gegevens worden niet aan ons doorgegeven. Wij verwerken uw data op basis van uw toestemming omwille een contract aan te gaan en te vervullen. Evenals verstrekken wij deze gegevens om in het legitieme belang van onze klanten en potentiële klanten een betere winkelervaring te bieden. Verwerking van de gegevens is daarom gebaseerd op Art. 1 lit. a, lit. b, lit f AVG. Nadere details over het intrekken van toestemmingen vindt u in het document onder de link https://widget.fitanalytics.com/documents/privacy_en.html.

Cookies voor de analyse van het surfgedrag

Wij gebruiken op onze website bovendien cookies die een analyse van uw surfgedrag mogelijk maken. De in dit kader verzamelde persoonsgegevens worden door technische voorzieningen gepseudonimiseerd. De persoonsgegevens kunnen dan niet meer tot u worden herleid. Deze persoonsgegevens worden niet samen met uw overige persoonsgegevens opgeslagen. Op deze wijze kunnen de volgende persoonsgegevens worden toegezonden:

 • Ingevoerde zoekbegrippen op externe pagina´s;
 • frequentie van het oproepen van pagina's;
 • gebruikmaking van website-functies.

Het gebruik van de analyse-cookies geschiedt met als doel om de kwaliteit van onze website en de inhoud hiervan te verbeteren. Door de analyse-cookies komen we te weten hoe de website wordt gebruikt en we kunnen zo ons aanbod continu optimaliseren. In deze doeleinden is ook opgenomen ons gerechtvaardigde belang bij de verwerking van de persoonsgegevens volgens art. 6 lid 1 onder f AVG.

Indien u bezwaar maakt tegen het gebruik van deze cookies door een desbetreffende configuratie van uw browser, levert dit geen nadelen voor u op. Alle functies van de website blijven verder beschikbaar.

Voor de bewaartermijn van de cookies voor de analyse van het surfgedrag geldt het onder punt 2 vermelde.

Wij gebruiken op onze website analyse-cookies van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (hierna: ''Google'' genoemd). Deze gebruikt cookies. De door de cookie geproduceerde informatie over het gebruik van het online aanbod door u, wordt als regel aan een server van Google in de Verenigde Staten toegezonden en daar opgeslagen. Voor Google Analytics geldt het volgende:

 • Google zal deze informatie ten behoeve van ons gebruiken om het gebruik van ons online aanbod te analyseren, om rapportages over de activiteiten binnen dit online aanbod samen te stellen en om overige met het gebruik dit van het online aanbod en het internetgebruik verbonden diensten aan ons te leveren. Daarbij kunnen uit de te verwerken persoonsgegevens pseudonieme gebruiksprofielen worden opgesteld.
 • Wij gebruiken Google Analytics slechts met geactiveerde IP-anonimisering. Dat betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het akkoord betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de Verenigde Staten toegezonden en daar ingekort. Het door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.
 • U kunt het opslaan van de cookies voorkomen door dit in te stellen in uw browser. Bovendien kunt u de registratie van de door de cookie aangemaakte,uw gebruik van het online aanbod betrekking hebbende persoonsgegevens aan Google en de verwerking van deze persoonsegevens door Google voorkomen, doordat u de onder de volgende link beschikbare browser-plugin downloadt en installeert: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
 • Meer informatie over het gegevensgebruik voor reclamedoeleinden door Google, instellings- en bezwaarmogelijkheden kunt u op de websites van Google vinden: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ ('Gegevensgebruik door Google bij uw gebruik van websites of apps van onze partners'), http://www.google.com/policies/technologies/ads ('Gegevensgebruik voor reclamedoeleinden'), http://www.google.nl/settings/ads ('Informatie beheren die Google gebruikt om u reclame te laten zien') en http://www.google.com/ads/preferences/ ('Bepalen, welke reclame Google u laat zien'). Als alternatief voor de browser-add-on of binnen browsers op mobiele apparaten kunt u op deze link klikken om de registratie door Google Analytics binnen deze website voortaan te voorkomen. Daarbij wordt een opt-out cookie op uw toestel geplaatst. Hierin is opgeslagen dat we uw gegevens niet voor Google Analytics mogen gebruiken. Als u uw opgeslagen cookies verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.
 • Voor de opslagduur van de cookies geldt het onder punt 2 vermelde.

Deze website gebruikt de webanalysedienst met bid-management van de firma Kenshoo, Arnulfstraße 126, 80636 München met servers in de Verenigde Staten. Voor de aan de behoefte tegemoetkomende vormgeving en voor de optimalisatie van deze website worden geanonimiseerde gebruiksgegevens geregistreerd en opgeslagen. Van deze gegevens worden gegevens gebruiksprofielen aangemaakt doormiddel van pseudoniemen. Bij het gebruik van Kenshoo Trackings worden lokaal cookies opgeslagen, die een geldigheid van max. 90 dagen hebben. U hebt als bezoeker van de website het recht om ook voor de toekomst bezwaar te maken tegen de opslag van uw (geanonimiseerd geregistreerde) bezoekersgegevens. Gebruik hiervoor de Kenshoo opt-out functie volgens de privacyverklaring: https://kenshoo.com/privacy/. De functionaris gegevensbescherming van Kenshoo kunt u via privacy@kenshoo.com Kenshoo verwerkt uw persoonsgegevens ook in de Verenigde Staten en heeft zich aan de EU-US-Privacy-Shield onderworpen. Zie hiervoor de volgende link: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Om onze website continu te optimaliseren maken we gebruik van de diensten van het bedrijf Optimizely, 631 Howard St. Suite 100, San Francisco, CA 94105, Verenigde Staten, die via cookies het gebruik van onze digitale presentatie analyseert. De informatie wordt als regel ter analyse aan een server in de Verenigde Staten toegezonden en daar opgeslagen, slechts in uitzonderingsgevallen wordt echter het volledige IP-adres toegestuurd en pas daar ingekort. De informatie wordt niet met andere gegevens van Optimizely gecombineerd. U kunt tegen de registratie en verwerking van de gegevens te allen tijde hier bezwaar maken. Optimizely verwerkt uw persoonsgegevens ook in de Verenigde Staten en heeft zich aan de EU-US-Privacy-Shield onderworpen. Zie hiervoor de volgende link https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Cookies voor reclamedoeleinden

Wij gebruiken cookies van derde aanbieders om meer over uw surfgedrag te vernemen (webtracking) enom u alleen die reclame te laten zien die u ook wilt zien. De De verwerking van uw gegevens berust hierbij op een gerechtvaardigd belang en op basis van art. 6 lid 1 onder f AVG.

Het opnemen van de hieronder genoemde cookies (met uitzondering van Optimizely, zie punt 5.2.6) op onze website geschiedt via de dienstverlener Tealium Inc., 11085 Torreyana Road, San Diego, CA 92121 ('Tealium'), Verenigde Staten. Indien u tegen het gebruik van Tealium bezwaar wilt maken, volg dan de aanwijzingen op de website van Tealium op, die u hier

Wij gebruiken op onze website Google AdWords, een online reclame-tool van Google, voor de zogenaamd 'remarketing'. Dit maakt op maat gemaakte reclame mogelijk die op uw surfgewoontes op andere websites in het Google Display Network (Google, zog. 'Google Ads' en andere websites) berust. Uw surfgedrag op onze website wordt geanalyseerd zodat u op andere websites bij uw interesses passende reclame kan worden getoond. Met dit doel voor ogen plaatst Google cookies, aan de hand waarvan uw browser op een bepaalde computer – maar niet een persoon of een gebruiker – geïdentificeerd kan worden. Persoonsgegevens worden daarbij niet opgeslagen. Voor Google AdWords geldt het volgende:

 • Wij gebruiken Google Adwords alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dat betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het akkoord betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google In de Verenigde Staten, toegezonden en daar ingekort. Het door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.
 • U kunt het opslaan van de cookies voorkomen door dit in te stellen in uw browser. Bovendien kunt u de registratie door de cookie aangemaakte op uw gebruik van het online aanbod betrekking hebbende gegevens aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, doordat u de onder de volgende link beschikbare browser-plugin downloadt en installeert: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.
 • Wij gebruiken bovendien ook de zogenaamd 'Conversion Tracking', die eveneens onderdeel is van Google AdWords. Indien u op een door Google geplaatste reclame klikt, wordt een desbetreffende cookie op uw systeem opgeslagen. Ook hierbij worden geen personalia of overige persoonsgegevens verwerkt waarvan de concrete gebruikers of een persoon geïdentificeerd kunnen worden. De cookie dient ertoe om een statistiek over zogenaamd 'conversion rates’ op te maken, wat vereenvoudigd gezegd de verhouding tussen bezoeken van een site en gebruikmaking de aangeboden prestaties weergeeft. Cookies voor de conversion tracking door Google AdWords worden na 30 dagen inactief. Hoe u gepersonaliseerde reclame en conversion tracking door Google kunt deactiveren, leest u hier: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de.
 • We gebruiken bovendien 'customer match“, eveneens een onderdeel van Google AdWords. Hierbij wordt uw e-mailadres in gecodeerde en in een geanonimiseerde vorm naar Google toegestuurd. Google gaat dan aan de hand van statistische criteria na of andere gebruikers zich voor soortgelijke producten en goederen interesseren. Met deze informatie wordt aan u reclame getoond die aan u persoonlijk is aangepast.

Binnen ons online aanbod wordt op onze website de 'Custom Audiences Pixel' van Facebook Inc., 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten respectievelijk indien u in de EU gevestigd bent, van Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (Hierna te noemen: ''Facebook'') geplaatst. Dit dient ervoor om bezoekers van onze website in het kader van hun bezoek aan het sociaal netwerk Facebook interesse-gerelateerde reclameadvertenties te presenteren. Met dit doel is op onze website een pixel van Facebook geïmplementeerd. Via deze pixel wordt bij het bezoek van onze website een directe verbinding met de Facebook-servers gemaakt. Daarbij wordt aan de Facebook-server toegezonden dat u onze website hebt bezocht en Facebook wijst deze informatie aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount toe. Nadere informatie over het verzamelen en gebruiken van de persoonsgegevens door Facebook alsmede over uw rechten hieromtrent en mogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in het privacyreglement van Facebook onder https://www.facebook.com/about/privacy/. U kunt bezwaar maken tegen interesse-gerelateerde reclame op Facebook via https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_ Hiervoor moet u bij Facebook ingelogd zijn. U kunt bovendien bezwaar maken tegen de Custom Audience Pixel door te klikken op https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/We gebruiken bovendien 'customer match' eveneens als een onderdeel van het aanbod van Facebook. Hierbij wordt uw e-mailadres in gecodeerde en geanonimiseerde vorm aan Facebook toegestuurd. Facebook gaat dan aan de hand van statistische criteria na of andere gebruikers zich voor soortgelijke producten en goederen interesseren. Met deze informatie wordt aan u dan reclame getoond die aan u persoonlijk is aangepast.

Deze website maakt gebruik van Bing Ads, een dienst van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, Verenigde Staten ('Microsoft'). Bing Ads maakt het ons mogelijk om uw acties op onze website te traceren, nadat u op een reclame-advertentie van de dienst Bing Ads van Microsoft hebt geklikt en via deze advertentie op onze website bent terechtgekomen. Met dit doel wordt op uw eindapparaat een cookie geplaatst zodra u via Bing Ads op onze website bent terechtgekomen. Op onze website is een Bing Tag geïntegreerd. Hierbij betreft het een code waarmee in combinatie met de cookie een aantal niet-persoonlijke gegevens over het gebruik de website worden opgeslagen (bijvoorbeeld informatie via welke advertentie u op onze website bent terechtgekomen; verblijfsduur op de website en welke gedeelten van de website zijn bekeken; laadtijden van de website, browser- en beeldscherminstellingen). Behalve deze persoonsgegevens wordt om technische redenen ook uw IP-adres aan een server van Microsoft toegezonden; vóór het toezenden wordt het laatste octet van het IP-adres echter met een hashcode gecodeerd. U kunt hier bezwaar maken tegen het gebruik van Bing Ads. Microsoft verwerkt uw persoonsgegevens ook in de Verenigde Staten en heeft zich aan de EU-US-Privacy-Shield onderworpen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Voor persoonlijke productadviezen op deze website wordt uw shoppinggeschiedenis geraadpleegd. Hieronder vallen in het bijzonder artikelen en productcategorieën die u al eens hebt bekeken, gezocht of gekocht. Alle hierover verzamelde informatie wordt door Prudsys AG, Zwickauer Straße 16, 09112 Chemnitz geanonimiseerd opgeslagen; het herleiden naar uw persoon is daarbij niet mogelijk. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze analyse van uw surfgedrag. Let erop dat we u dan in deze browser ook geen op u afgestemde aanbevelingen meer kunnen aanbieden.

We gebruiken Responsys Conversion Tags van Oracle Corporationbrand, 10 Van de Graaff Drive, Burlington, MA 01803, Verenigde Staten, zodat we kunnen vaststellen hoe succesvol onze e-mails zijn. Met dit doel worden cookies geplaatst die vaststellen of u bij ons een aankoop hebt gedaan. Oracle krijgt daarbij uw order, uw klantnummer en het totaalbedrag van uw inkoop. Oracle verwerkt uw persoonsgegevens ook in de Verenigde Staten en heeft zich aan de EU-US-Privacy-Shield onderworpen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Informatie over de opt-out vindt u hier https://www.oracle.com/de/legal/privacy/privacy-choices.html#iba.)

Bovendien hebben we meer bedrijven opdracht gegeven voor het verzamelen van persoonsgegevens en de gegevensverwerking voor de aflevering, met het oog op gedragsgeörienteerde reclame door cookies. Deze registreren informatie over uw activiteiten op onze website (bijv. surfgedrag, bezochte subpagina's van de internet-aanbiedingen etc.). Alle gebruiksgegevens worden onder een pseudoniem opgeslagen. Het om technische redenen verzonden IP-adres van uw computer wordt daarbij niet opgeslagen en niet gebruikt voor het gericht tonen van reclame. Daarbij betreft het de volgende bedrijven:

 • Criteo SA, 32 rue blanche, 75009 Paris, Frankreich (“Criteo”);
 • mediascale GmbH & Co. KG, Haus der Kommunikation, Brienner Strasse 45 a-d, 80333 München (“Mediascale”);
 • AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin (“AWIN”).

U kunt tegen het verzamelen en verwerken van gegevens door de bovengenoemde bedrijven via de volgende links bezwaar maken:

Criteo heeft zich aan de vrijwillige code voor de zelfregulering van de telemedia-aanbieders op het gebied van de gebruiksgebaseerde online reclame van de Deutsche Datenschutzrat Online-Werbung (Hierna te noemen: ''DDOW'', een organisatorische afdeling van het Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft e.V.) onderworpen. Verdere informatie hierover en de gebruikte technologieën ontvangt u via criteo.com/privacy/#commitments-and-adherence.

Onze dienstverlener Mediascale GmbH & Co. KG gebruikt het trackingsystem van de dienstverlener ADITION technologies AG, Oststraße 55, D-40211 Düsseldorf, waarover u hier meer informatie vindt. Voor het verzamelen van gegevens wordt een third party-cookie (cookiedomain adfarm3.adition.com, cookie UserID1) gebruikt, die 180 dagen geldig is.

Overige informatie voor het gebruik van cookies door AWIN vindt u op https://www.awin.com/nl/juridisch.

Social plugins / links over sociale media-exploitanten

Op onze websites worden zogenaamde social plugins van de volgende sociale netwerken gebruikt (hierna te noemen de 'sociale netwerken'):

 • Facebook (exploitant: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten);
 • Twitter (exploitant: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, Verenigde Staten);
 • Instagram (exploitant: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten);
 • Google Plus (exploitant: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten).

In het belang van zo uitgebreid mogelijke beveiliging van uw persoonsgegevens gebruikt Fashion ID GmbH & Co. KG technische oplossingen die waarborgen dat een datatransfer via social plugins naar de betreffende exploitant van het sociaal netwerk niet zonder door u voorafgaande activering van de social plugins plaatsvindt.

Op onze websites zijn in de uitgangsstatus gedeactiveerde social plugins geïntegreerd die zonder activering hiervan geen contact opnemen met de servers van Facebook of andere exploitanten van sociale netwerken. Indien u deze gedeactiveerde plugins activeert, doordat u aan het eind van een website op de knop 'Sociale Media activeren' klikt, geeft u daarmee uw toestemming voor de verzending van de in het volgende punt 6 vermelde persoonsgegevens aan de sociale netwerken. Na de activering nemen de social plugins contact op met het betreffende sociaal netwerk. Met nog een klik kunt u dan een aanbeveling binnen het betreffende sociaal netwerk verzenden. Indien u tijdens uw bezoek van onze websites al in een sociaal netwerk bent ingelogd, dan wordt in sommige gevallen geen inlogdialoog meer getoond. Een klik op de knop 'Sociale media activeren' betekent dat u toestemming geeft dat de in het volgende punt 7.6. vermelde persoonsgegevens aan de betreffende exploitant van het sociaal netwerk worden verzonden. Uw gegevens zullen worden verwerkt op basis van uw toestemming, alsmede het legitieme belang om met de social plugins een betere koopervaring aan te bieden, wanneer gebruikers- en koopervaringen direct met sociale media netwerken gedeeld kunnen worden. De verwerking gebeurt op basis van Art. 6 Abs. 1 lit. a, lit. f AVG.

De toestemming kan door klikken op de knop ''Sociale Media deactiveren'' te allen tijde worden ingetrokken.

Indien u de standaard gedeactiveerde social plugins activeert, dan wordt een verbinding opgebouwd met de servers van de sociale netwerken. Iedere social plugin verzendt dan persoonsgegevens aan het betreffende sociale netwerk. Wij hebben geen invloed op de omvang van de persoonsgegevens die het betreffende sociale netwerk met behulp van de social plugins verzamelt. Voor zover wij weten krijgen de sociale netwerken in elk geval informatie over welke van onze websites u momenteel en eerder hebt bezocht. Door iedere geactiveerde social plugin wordt bij ieder bezoek van de betreffende website een cookie met een eenduidige identificatie geplaatst. Hierdoor kan het sociale netwerk de mogelijkheid krijgen om een profiel van uw gebruiksgedrag aan te maken. Het is niet uit te sluiten dat een dergelijk profiel bij de eerste keer registeren bij het sociale netwerk naar u kan worden herleid.

Indien u al bij een sociaal netwerk bent aangemeld, terwijl u onze websites bezoekt, kan de exploitant van dit sociaal netwerk het bezoek mogelijk naar uw persoonlijk account herleiden, zodra u de standaard gedeactiveerde social plugins activeert. Bij gebruik van de social plugin-functies (bijv. 'like'-knop, geven van commentaar of 'Tweets') wordt de informatie hierover door uw browser direct aan het bijbehorende sociaal netwerk verzonden en daar opgeslagen. Hetzelfde geldt bij het oproepen van een website van een sociale media-exploitant door het klikken op de betreffende symbool-knop.

Als u geen lid bent van een sociaal netwerk, is er toch de mogelijkheid dat de sociale netwerken na activering van de social plugins uw IP-adres en informatie over de door u gebruikte browser en het door u gebruikt besturingssysteem ontvangen en opslaan. Zie voor omvang en doel van het verzamelen van persoonsgegevens, deverwerking en het gebruik van de persoonsgegevens door de sociale netwerken en rechten hieromtrent en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy de privacyverklaring van het betreffende sociaal netwerk. Deze zijn onder de volgende adressen opvraagbaar:

Indien u lid bent van een sociaal netwerk en het verzamelen van persoonsgegevens via onze websites en het samenvoegen van uw gebruikersgegevens met de over u bij het sociaal netwerk opgeslagen persoonsgegevens wilt beperken, dient u voor uw bezoek aan onze websites bij het sociaal netwerk uit te loggen. Wij stellen u voor om indien nodig desbetreffende add-ons voor de door u gebruikte browser (bijvoorbeeld zog. 'Facebook-blokkers') te gebruiken. De effectiviteit van dergelijke oplossingen kunnen we echter niet garanderen.

Onze websites bevatten behalve de social plugins ook eenvoudige links naar Facebook, Google Plus, Instagram en Twitter. Een gegevensuitwisseling met de genoemde sociale media-exploitanten vindt slechts plaats indien op de bijbehorende symbool-knop (b.v. de 'f' van Facebook, het vogel-symbool van Twitter, het '+1'-teken van Google plus) wordt geklikt. Indien u op een dergelijke symbool-knop klikt, opent zich een site van de betreffende sociale media-exploitant in een pop-up-venster. Daar kunt u informatie over onze producten publiceren volgens de bepalingen van de sociale media-exploitant.

Bestelproces & klantenaccount

In principe heeft u geen klantenaccount nodig om in onze shop te bestellen. U hebt de mogelijkheid om te klikken op 'Direct naar PayPal'. U wordt dan naar de website van PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, doorgestuurd. Voor zover u beschikt over een account bij PayPal, kunt u daar inloggen en de bestelling afsluiten. PayPal stuurt ons dan alle voor de afwikkeling van de overeenkomst noodzakelijke persoonsgegevens. Indien u nog geen klantenaccount bij PayPal hebt aangemaakt, dan hebt u de mogelijkheid om zich daar te laten registreren. Voor verdere informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door PayPal kunt u direct contact hiermee opnemen met of kunt u het hier nalezen: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full

U hebt bovendien de mogelijkheid om vrijwillig een klantenaccount bij ons aan te maken, waarmee u uw persoonlijke gegevens kunt beheren. Hierdoor hoeft u uw persoonsgegevens maar een keer in te voeren en kunt u bij latere aankopen gemakkelijk inloggen met uw e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord. Voor het aanmaken van een klantenaccount kiest u rechtsboven op onze website eerst de optie inloggen en u klikt dan op 'Nu registreren'. Als alternatief kunt u zich ook tijdens een bestelproces voor een klantenaccount registreren. Met het oog hierop voert u uw gegevens in op een daarvoor bedoeld invoerscherm. De persoonsgegevens worden naar ons verzonden en door ons opgeslagen. De persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. De volgende persoonsgegevens worden in het kader van het registratieproces verzameld:

 • Personalia (naam, adres, geboortedatum);
 • e-mailadres.

Op het tijdstip van registratie worden bovendien de volgende persoonsgegevens opgeslagen:

 • Uw IP-adres;
 • datum en tijd van de registratie.

De registratie in onze online shop dient in de eerste plaats voor het afsluiten en de nakoming van koopovereenkomsten, overeenkomsten tot het aannemen van werk, overeenkomsten over werk en materialen in verband met onze artikelen. In dit opzicht dient art 6 lid 1 onder b AVG als wettelijke grondslag. Indien u beslist om ons de bovengenoemde persoonsgegevens in het kader van een registratie niet ter beschikking te stellen, zijn we niet in staat om:

 • overeenkomsten met u via de onlineshop af te sluiten;
 • bij latere aankopen uw gegevens automatisch over te nemen, u op maat gemaakte aanbiedingen te doen toekomen;
 • u over acties en kortingen te informeren.

Indien u zich bovendien abonneert op een nieuwsbrief, dan kunnen we uw gegevens ook gebruiken om de inhoud van de nieuwsbrief aan uw interesses aan te passen. In dit opzicht dient uw toestemming conform art. 6 lid 1 onder a AVG als wettelijke grondslag. Nadere details over het intrekken van toestemmingen vindt u onder punt 10.3.

Een wijziging van de in uw klantenaccount opgeslagen gegevens is te allen tijde mogelijk. Hiervoor dient u in te loggen met uw e-mailadres en het zelfgekozen wachtwoord. Via de menuoptie 'Mijn account' kunt u indien nodig uw naam en uw e-mailadres aanpassen. De menuoptie 'Mijn adresboek' maakt het mogelijk om adresgegevens toe te voegen of vooraf gedeponeerde adresgegevens te actualiseren of te verwijderen. Daar kunt u geprefereerde factuur- en afleveringsadressen opslaan, actualiseren of verwijderen. Hier kunnen ook de door u in het verleden koppelingen met creditcardgegevens worden verwijderd.Mocht u uw klantenaccount niet meer nodig hebben, dan kunt u dit laten verwijderen. U dient ons een kort bericht  per e-mail te sturen aan: service@peek-cloppenburg.nl of per post aan: Fashion ID GmbH & Co. KG, Kundenservice, Berliner Allee 2, D-40212 Düsseldorf. Uw gegevens worden verwijderd zodra ze voor het bereiken van het doel van het verzamelen hiervan niet meer noodzakelijk zijn. Dit is in het kader van de in  registratie verkregen gegevens. Indien u de registratie ongedaan maakt, wordt uw toegang ontzegd. Indien deze gegevens ook voor de nakoming van een overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen noodzakelijk zijn, kan een voortijdige doorhaling slechts plaatsvinden voor zover contractuele of wettelijke verplichtingen dit toelaten. Mogelijk zijn we contractueel of wettelijk verplicht om gegevens ook na de beëindiging van de overeenkomst op te slaan (bijv. fiscale doeleinden). Welke bewaartermijnen hierbij gelden, moet voor de desbetreffende overeenkomsten en contractpartijen individueel worden bepaald.

U kunt uw gebruikersaccount slechts na het invoeren van uw persoonlijke wachtwoord onder de knop "Mijn account" inzien. U dient toegangsinformatie zoals wachtwoorden steeds vertrouwelijk te behandelen en veilig te bewaren. Na beëindiging van de communicatie met de onlineshop moet u uitloggen en het browservenster sluiten, in het bijzonder wanneer u en andere personen gebruik maken van de computer.

Persoonsgegevens worden in het bestelproces gecodeerd door middel van "Secure Socket Layer'' (Hierna te noemen: ''SSL'') via het internet aan de exploitant van de website toegezonden. De onlineshop is door technische en organisatorische maatregelen beveiligd tegen verlies, vernieling, toegang, wijziging of verspreiding van persoonsgegevens door onbevoegden.

Gebruik van uw Peek & Cloppenburg klantenkaart in onze onlineshop

Bij uw bestellingen in onze onlineshop kunt u vrijwillig uw klantenkaart van Peek & Cloppenburg Anson's C.V. gebruiken om gebruikt te kunnen maken van bepaalde voordelen die u als klantenkaarthouder in het kader van het P&C-klantenkaartprogramma zijn toegezegd.

Door het klikken op het betreffende vakje bij uw klantenkaartnummer gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden van het P&C-klantenkaartprogramma voor de duur van de verleende toestemming. Eveneens vervullen we tegelijkertijd een deel van uw lidmaatschap. Bovendien is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang een klantenkaartprogramma aan te bieden. Hiermee bieden wij aanbiedingen, bijbehorende kortingen en verkooppromoties aan die nog beter voldoen aan de wensen en behoeften van onze klanten en potentiële klanten. Grondslag voor de rechtmatigheid voor de verwerking van uw gegevens is hierbij art. 6 lid 1 lit. a, lit. b, lit. f onder a AVG Uw toestemmingsverklaring luidt als volgt: ''Ik ga akkoord dat de hierboven genoemde persoonsgegevens alsmede de in het kader van mijn deelname aan het klantenkaartprogramma verzamelde gegevens betreffende mijn aankopen (d.w.z. de gegevens op de kassabon, betaalwijze, klantnummer, datum, plaats, artikel en omzetwaarde van mijn inkopen), het gebruik van tegoedbonnen en de deelname aan acties worden verwerkt door Peek & Cloppenburg Anson‘s C.V., en haar partnerondernemingen**. Zonder mijn toestemming om deze gegevens te gebruiken is deelname aan het P&C-klantenkaartprogramma niet mogelijk.''. Nadere details over het intrekken van toestemmingen vindt u onder punt 18.

Indien u uw P&C-klantenkaart gebruikt, dan zullen wij en onze partnerbedrijven Peek & Cloppenburg Anson's C.V en Fashion ID Loyalty Services GmbH & Co. KG, elk Berliner Allee 2, 40212 Düsseldorf uw klantgebruiksgegevens, dus de gegevens op uw factuur (betalingswijze, klantnummer, datum, voorwerp en omzetwaarde van uw aankopen) verwerken. Uw klantgebruiksgegevens worden voor de berekening van uw jaarbonus door ons en onze partnerbedrijven verwerkt. Uw klantgebruiksgegevens worden door ons en onze partnerbedrijven gebruikt en geanalyseerd en bovendien voor marktonderzoeksdoeleinden (in het bijzonder de analyse van uw inkoopgedrag)

Indien u bovendien reclame per e-mail (zog. nieuwsbrieven) wilt ontvangen, moet u zich hierop speciaal abonneren (punt 10).

Het doorgeven van de gegevens aan derden die geen partnerbedrijven zijn, vindt niet zonder uw voorafgaande toestemming of slechts voor de opdrachtgegevensverwerking d.w.z. aan voorschriften gebonden dienstverleners, zoals computercentra of verzenders van brieven, plaats.

Nieuwsbrief

U kunt zich vrijwillig voor onze kosteloze nieuwsbrief aanmelden. Bij de aanmelding worden via het invoerscherm uw e-mailadres en de geprefereerde artikelgroep ('Voor Haar' of 'Voor Hem) ingevoerd. Zodra uw bericht is verzonden, worden bovendien uw IP-adres en de datum en de tijd van de registratie opgeslagen.

De verwerking van uw gegevens in het kader van het ontvangen van de nieuwsbrief geschiedt met uw toestemming, waarvoor het bedoelde vakje voor de verklaring van toestemming moet aanklikken. Uw toestemming luidt in dit geval: ''Ja, ik wil graag iedere week de gepersonaliseerde e-mail-nieuwsbrief van Fashion ID en haar partnerbedrijven ontvangen over hun fashion-producten en diensten, voordeel- en winacties en enquêtes.Mijn toestemming kan ik te allen tijde kosteloos via de link in de nieuwsbrief voor de toekomst intrekken, zonder dat dit invloed heeft op de rechtmatigheid van de tot en met het intrekken plaatsgevonden verwerking. Voor overige informatie heb ik de privacyverklaring geraadpleegd. In dit opzicht is art. 6 lid 1 sub a AVG wettelijke grondslag.

Na uw aanmelding voor de nieuwsbrief kunnen we verzoeken om vrijwillige opgave van overige gegevens over uw persoon (achternaam, geboortedatum of klantnummer) verzoeken. Wettelijke grondslag voor de verwerking van deze gegevens is conform art. 6 lid 1 onder a AVG uw toestemming en ons gerechtvaardigde belang volgens art. 6 lid 1 onder f AVG om u op uw interesses afgestemde inhoud te doen toekomen.

Onze nieuwsbrieven worden bij verzending voorzien van een [web beacon], waarmee we kunnen traceren hoeveel personen de inhoud van onze nieuwsbrief al hebben geopend of aangeklikt. Deze informatie gebruiken we voor de aanpassing van onze nieuwsbrieven. Indien u via uw e-mailadres bovendien een klantenaccount bij ons aanmaakt of al hebt aangemaakt, of deelneemt aan het klantenkaartprogramma van Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, 40212 Düsseldorf, kunnen we dit tot de bij en door u opgeslagen gegevens (bijv. over uw geboortedatum, of als houder van een klantenaccount tot uw aankoop- & klik-gedrag - zoals onder punt 6.6. beschreven) herleiden. Wettelijke grondslag voor de verwerking van deze gegevens is conform art. 6 lid 1 onder a AVG in het kader van de ontvangst van de nieuwsbrief of de aanmelding voor het klantenkaartprogramma en ons gerechtvaardigde belang volgens art. 6 lid 1 onder f AVG om u op uw interesses afgestemde inhoud te  verschaffen. Voor het gebruik van [het web beacon] vragen wij uw toestemming. Indien u geen op uw interesses afgestemde nieuwsbrief wilt ontvangen, kunt u zich te allen tijde voor onze nieuwsbrief afmelden.

U ontvangt na aanmelding een e-mail waarin u wordt verzocht uw aanmelding te bevestigen. Deze bevestiging is noodzakelijk zodat niemand zich met e-mailadressen van een ander kan aanmelden. De aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden vastgelegd, om het aanmeldingsproces conform de wettelijke eisen te kunnen aantonen. Hiertoe behoort het opslaan van het aanmeldings- en het bevestigingstijdstip en van het door u gebruikte IP-adres. Indien de verwerking van de gegevens bovendien noodzakelijk is om de bestelde nieuwsbrief toe te zenden, dienen daarnaast art. 6 lid 1 onder b en art. 6 lid 1 onder f AVGals wettelijke grondslag.

U kunt het abonnement op de nieuwsbrief te allen tijde opzeggen of bezwaar maken tegen de toezending van verdere nieuwsbrieven. Iedere nieuwsbrief bevat hiervoor een link naar het afmeldingsformulier. Hierdoor maken we tevens het intrekken van uw toestemming voor het opslaan van uw gegevens mogelijk. Het intrekken van uw toestemming kunt u echter ook te allen tijde vormvrij richten aan de onder punt 1.1 genoemde contactgegevens.

Wij verwijderen uw gegevens zodra deze voor het bereiken van het doel van het verzamelen hiervan niet meer noodzakelijk zijn. Uw e-mailadres wordt zolang opgeslagen als er een abonnement op de nieuwsbrief bestaat. Het afmelden voor een nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk. Gebruik daarvoor de bedoelde link in de nieuwsbrief of stuur een bijbehorend e-mailbericht aan service@peek-cloppenburg.nl. De overige in het kader van het aanmeldingsproces verzamelde persoonsgegevens verwijderen we na een termijn van zeven dagen na het verzamelen van de gegevens. Indien de gegevens ook voor de nakoming van een overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen noodzakelijk zijn, kan een voortijdig verwijderen van de gegevens slechts plaatsvinden voor zover contractuele of wettelijke verplichtingen dit toelaten. Mogelijk zijn we contractueel of wettelijk verplicht om gegevens ook na de beëindiging van de overeenkomst op te slaan (bijv. fiscale doeleinden). Welke opslagtermijnen hierbij gelden, moet voor de desbetreffende overeenkomsten en contractpartijen individueel worden bepaald.

Indien de verwerking van de gegevens bovendien noodzakelijk is om de bestelde nieuwsbrief toe te zenden, dienen daarnaast ook art. 6 lid 1 onder b en art. 6 lid 1 onder f AVG als wettelijke grondslag.

U kunt het abonnement op de nieuwsbrief te allen tijde opzeggen of bezwaar maken tegen de toezending van verdere nieuwsbrieven. Iedere nieuwsbrief bevat hiervoor een link naar het afmeldingsformulier. Hierdoor maken we tevens het intrekken van uw toestemming voor het opslaan van uw gegevens mogelijk. Het intrekken door u kunt u echter ook te allen tijde vormvrij richten aan de onder punt 1 genoemde contactgegevens.

Wij verwijderen uw gegevens, zodra deze voor het bereiken van het doel van het verzamelen hiervan niet meer noodzakelijk zijn. Uw e-mailadres wordt zolang opgeslagen als er een abonnement op de nieuwsbrief bestaat. Het afmelden voor een nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk. Gebruik daarvoor de bedoelde link in de nieuwsbrief of stuur een bijbehorend e-mail-bericht aan service@peek-cloppenburg.nl. De overige in het kader van het aanmeldingsproces verzamelde persoonsgegevens verwijderen we als regel na een termijn van zeven dagen na het verzamelen hiervan. Indien de gegevens ook voor de nakoming van een overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen noodzakelijk zijn, kan een voortijdig verwijderen van de gegevens slechts plaatsvinden, voor zover contractuele of wettelijke verplichtingen dit toelaten. Mogelijk zijn we contractueel of wettelijk verplicht om gegevens ook na de beëindiging van de overeenkomst op te slaan (bijv. fiscale doeleinden). Welke opslagtermijnen hierbij gelden, moet voor de desbetreffende overeenkomsten en contractpartijen individueel worden bepaald.

Contactformulier & e-mail

U kunt via verschillende contactformulieren op onze website, per e-mail of telefonisch met ons contact opnemen.

Indien u persoonsgegevens invoert in het daarvoor bedoelde invoerscherm van het contactformulier van de onlineshop worden deze aan ons toegezonden en door ons verwerkt. Hierbij betreft het de volgende persoonsgegevens:

 • Onderwerp/reden van het opnemen van contact;
 • uw naam;
 • e-mailadres;

Voor zover u persoonsgegevens invoert in het daarvoor bedoelde invoerscherm van het contactformulier voor aanvragen over Peek & Cloppenburg of de P&C-klantenkaart worden deze aan Peek & Cloppenburg Anson's C.V verzonden en door Peek & Cloppenburg Anson's C.V verwerkt. Hierbij betreft het de volgende persoonsgegevens:

 • Onderwerp/reden van het opnemen van contact en de betreffende winkel;
 • uw naam;
 • uw adres;
 • e-mailadres;
 • uw geboortedatum;
 • uw 12-cijferige klantenkaartnummer;

Zodra uw brief wordt verzonden, worden bovendien de volgende overige persoonsgegevens opgeslagen:

 • Uw IP-adres;
 • datum en tijd van de verzending.

De verwerking van overige gegevens (bijv. verbindingsgegevens, zie punt 11.3) tijdens het verzendingsproces moet misbruik van het contactformulier voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnische systemen waarborgen. Wettelijke grondslag hiervoor is art. 6 lid. 1 onder f AVG. Deze gegevens worden uiterlijk na een termijn van zeven dagen verwijderd.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens in het kader van het opnemen van contact met onlineshop (punt 2) is art. 6 lid 1 onder f AVG, omdat wij een gerechtvaardigd belang hierbij hebben om klantenvragen en contactaanvragen van onze klanten en geïnteresseerden vakkundig en klantvriendelijk te beantwoorden. Indien het opnemen van contact per formulier of e-mail in verband staat met het sluiten van een overeenkomst, dan is bovendien art. 6 lid. 1 onder b AVG wettelijke grondslag voor de verwerking.

Persoonsgegevens uit het invoerscherm of e-mails naar de onlineshop (punt 2) verwerken we voor het opnemen van contact. Bovendien verwerken we de gegevens om meer aanvragen van u te kunnen herleiden en de kwaliteit van onze antwoorden te verbeteren, indien u ons nog een aanvraag stuurt. Doorgeven van de gegevens aan derden vindt hierbij niet plaats. Voor zover het onderwerp van het opnemen van contact door u een probleem met uw bestelling is (bijv. vragen of suggesties over levering, teruggezonden goederen, betalingen of klachten) verwerken we uw gegevens ook om de kwaliteit van onze winkels, van de onlineshop en onze dienstverleners continu te controleren en indien nodig te verbeteren. In dit verband kan het ook gebeuren dat we in uitzonderingsgevallen individuele informatie bij uw gegevens aan onze dienstverleners toezenden (bijv. het nummer van uw zending). Om bij nieuwe contacten beter op uw verzoek te kunnen ingaan, slaan we uw reacties op bestellingen of acties ook in uw klantenaccount op (bijv. om coulance-waardebonnen te kunnen beheren). Wij verwijderen uw gegevens, zodra deze voor het bereiken van het doel van het verzamelen hiervan niet meer noodzakelijk zijn.

In geval van het opnemen van contact kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het opslaan van uw persoonsgegevens. Met dit doel richt u een vormvrij bericht aan de onder punt 1.1. genoemde contactgegevens. In deze gevallen is een bewerking van uw bericht echter niet mogelijk.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens in het kader van het opnemen van contact over de P&C-klantenkaart of met Peek & Cloppenburg(punt 3) is art. 6 lid 1 onder a AVG, omdat u instemt met de communicatie aanPeek & Cloppenburg Anson's C.V, Wagenstraat 4, NL-2512 AX Den Haag

Indien het opnemen van contact per formulier of e-mail in verband staat met het sluiten van een overeenkomst of de deelname aan het klantenkaartprogramma, dan is bovendien art. 6 lid. 1 onder b AVG de wettelijke grondslag voor de verwerking. Bovendien is de verwerking gebaseerd op onze legitieme interesse bij het aanbieden registratie en klantenkaartprogramma en de daarmee verbonden acties en voordelen voor onze klanten. Eveneens ons legitieme belang om vragen van klanten en potentiële klanten te verwerken, zodat de verwerking ook op op Art. 6 Abs. 1 lit. f AVG berust.

Persoonsgegevens uit het invoerscherm of e-mails over de P&C-klantenkaart of over uit & Cloppenburg verwerkt Peek & Cloppenburg Anson's C.V worden gebruikt voor de behandeling van het opnemen van contact. Contactgegevens zonder relatie met het klantenkaartprogramma worden na 6 maanden of uiterlijk na volledige afhandeling van uw aanvraag verwijderd. Bovendien verwerkt Peek & Cloppenburg de gegevens in het kader van het klantenkaartprogramma om meer aanvragen van u te kunnen herleiden en de kwaliteit van onze antwoorden te verbeteren, indien u nog een aanvraag stuurt. Gegevens worden niet aan derden verschaft. Om bij nieuwe contacten beter op uw verzoek te kunnen ingaan, wordt uw reactie over het klantenkaartprogramma ook in uw klantenaccount opgeslagen. Peek & Cloppenburg verwijdert uw gegevens, zodra deze voor het bereiken van het doel van het verzamelen hiervan niet meer noodzakelijk zijn.

Uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens door Peek & Cloppenburg KG kunt u te allen tijde intrekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de tot dan toe plaatsgevonden verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt uw intrekking per e-mail richten aan service@peek-cloppenburg.nl of per post aan Peek und Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, 40212 Düsseldorf.

Indien de persoonsgegevens ook voor de nakoming van een overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen noodzakelijk zijn, kan een voortijdig verwijderen van de persoonsgegevens slechts plaatsvinden, voor zover contractuele of wettelijke verplichtingen dit toelaten. Welke opslagtermijnen hierbij gelden, moet voor de desbetreffende overeenkomsten en contractpartijen individueel worden bepaald.

Doorgeven van persoonsgegevens aan dienstverleners

Wij werken samen met dienstverleners die bepaalde persoonsgegevens in opdracht van ons verwerken. Dit geschiedt uitsluitend in overeenstemming met het geldende recht. In het bijzonder hebben we met onze dienstverleners – voor zover wettelijk noodzakelijk – overeenkomsten afgesloten over de gegevensverwerking die voldoen aan de eisen van art. 28 AVG en geven de dienstverleners instructies over de omgang met de persoonsgegevens. Door zorgvuldige selectie en regelmatige controle waarborgen wij dat onze dienstverleners alle organisatorische en technische maatregelen treffen die noodzakelijk zijn voor de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Kredietwaardigheidsonderzoek & voorkomen van misbruik

Om de economische risico´s van koopovereenkomsten en contracten over aanneming van werk of bepaalde betaalwijzen goed te kunnen inschatten voeren wij bij ieder aankoop op rekening een kredietwaardigheidsonderzoek uit en controleren eventueel ook de verandering van uw kredietwaardigheid. We sturen adresgegevens en overige gegevens over uw persoon en uw winkelmand toe aan geschikte dienstverleners. Met het oog op de beslissing over de motivatie, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie wordt op basis van mathematisch-statistische methodes onder gebruikmaking van adresgegevens informatie over uw betalingsgedrag tot nu toe en waarschijnlijkheidswaarden over uw toekomstige gedrag berekend.

Deze informatie verkrijgen wij van Experian Nederland B.V. Zie voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Experian Nederland B.V.: http://www.experian.nl/privacy-statement/,, Grote Markstraat 49, 2511 BH Den Haag.

Om deze gegevens te verkrijgen is het noodzakelijk dat we uw personalia en bestelgegevens aan dit bedrijf doorgeven. De wettelijke grondslag voor de verzending en overige verwerking van uw gegevens is van gerechtvaardigd belang en derhalve art. 6 lid 1 onder f AVG. U kunt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigde belang bezwaar maken. Met dit doel richt u alleen vormvrij een dergelijk bericht aan de onder punt 1.1. genoemde contactgegevens. In dat geval verwerken we uw persoonsgegevens niet meer, tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking dient voor het doen gelden, uitoefenen of de verdediging van een recht in rechte. Voor zover we uw persoonsgegevens niet meer verwerken, kan dat tot gevolg hebben dat we het economische risico van de overeenkomst(en) niet kunnen inschatten en daarom het afzonderlijk sluiten van een overeenkomst(en) afwijzen of slechts een betaalwijzen aanbieden die het risico van wanbetaling minimaliseert.

Voor de controle van uw adres worden bij alle bestelwijzen uw naam en uw adres aan infoscore Consumer Data GmbH Bovendien vragen we u in het bestelproces om de bevestiging van uw kennisneming van onze Algemene Voorwaarden en privacyverklaring. Uw verklaring luidt in dit geval: ''Mij zijn de Algemene Voorwaarden en de privacyverklaring en het daarin nader beschreven gebruik en doorgifte van mijn persoonsgegevens bekend.''

De wettelijke grondslag voor toezendingen in het kader van de bestelproces zijn ten eerste de voorbereidingen van het sluiten van de overeenkomst conform art. 6 lid 1 onder b.Ten tweede ons gerechtvaardigde belang conform art. 6 lid 1 onder f AVG. Voor zover de verzending op art. 6 lid 1 onder f AVG berust, geschiedt deze in ons belang, om de economische risico´s in verband met het afsluiten en de uitvoering van online aangeboden koopovereenkomsten te minimaliseren. Gedetailleerde informatie over infoscore conform art. 14 AVG, over het transactiedoel, doeleinden van de gegevensopslag, gegevensontvangers, het recht op informatie, het recht op doorhaling of correctie, bezwaar en verdere rechten van betrokkenen vindt u hier .

Uw persoonsgegevens worden verwijderd, zodra ze voor het bereiken van het doel van het verzamelen hiervan niet meer noodzakelijk zijn. Dit is bij kredietwaardigheidsgegevens het geval, indien de beslissing over gronden, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie is afgesloten. Bij twijfel is de beslissing over de beëindiging van de contractuele relatie tot aan de feitelijke beëindiging mogelijk, waarom uw kredietwaardigheidsgegevens ook tot op dit tijdstip blijven opgeslagen.

Helaas komt het voor dat gebruikers met onjuiste persoonsgegevens goederen bestellen, zonder deze te betalen. Dergelijke gevallen van misbruik proberen we met behulp van externe dienstverleners te voorkomen. Bij het bezoek aan onze onlineshop dragen we daarom uw persoonsgegevens ter voorkoming van misbruik over aan informa Solutions GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden (art. 6 lid 1 onder f AVG). FashionID verwerkt uw persoonsgegevens voor de afhandeling van de overeenkomst en uw toestelprofiel voor doeleinden van het identificeren en voorkomen van misbruik. Dit omvat in het bijzonder de mogelijkheid dat u bij verdere bezoeken aan onze onlineshop herkend wordt, om geautomatiseerd te controleren of er aanwijzingen zijn voor misbruik van onze onlineshop. Bij uw bezoek aan onze onlineshop verzamelen we daarom de volgende gegevens en slaan deze op:

 • Uw gegevens voor de afhandeling van de overeenkomst (aankoop, naam, rekening- en afleveringsadres, e-mailadres, betaalwijze en verzendwijze);
 • uw toestelprofiel (d.w.z. hardware- en software informatie van uw eindapparaat) aan de hand van de volgende gegevenscategorieën;
 • gegevens die we aan de hand van een Java-script verzamelen, zoals de taalinstelling van uw browser;
 • gegevens die we aan de hand van de Flash-software van uw computer verzamelen, zoals het besturingssysteem van uw eindapparaat;
 • gegevens die we via het TCP/IP-protocol van uw computer verzamelen, zoals uw IP-adres;
 • gegevens, het we aan de hand van het http-protocol over uw computer verzamelen, zoals opgeslagen cookies op uw eindapparaat;
 • gegevens die we via aan de hand van het gebruikte toegangspunt van uw computer verzamelen, zoals uw postcode.

De beslissing en evaluatie gevolgd naar wetenschappelijk erkend wiskundig-statistische methoden, waarin voorheen genoemde gegevens worden ingevoerd en aan de hand van statistische bekende gegevens afgewogen worden. Indien het sluiten van een overeenkomst wordt afgewezen, wordt u dit meegedeeld en desgewenst worden deessentiële redenen voor de beslissing genoemd. U krijgt  de gelegenheid om uw standpunt bij ons en bij informa Solutions GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, kenbaar te maken.

Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat informa Solutions GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden een uitsluitend geautomatiseerde beslissing erover treft welke betaalwijzen u in het kader van ons bestelproces worden aangeboden. Hierbij kan het voorkomen dat een (bepaalde) slechtere kredietwaardigheid kan leiden tot beperkingen bij de betaalwijze. U hebt het recht dat een natuurlijk persoon deze beslissing toetst en u hebt de mogelijkheid om uw persoonlijke standpunt uiteen te zetten en de geautomatiseerde beslissing aan te vechten door met ons via de in art. 1 genoemde gegevens contact op te nemen.

Betaaldiensten

Indien u via onze shop een overeenkomst met ons afsluit, betrekken we betaaldiensten van derde-aanbieders hierbij, afhankelijk van de betaalwijze die u kiest. Omdat de betaling in verband staat met de contractuele relatie met u, is de wettelijke grondslag voor alle betaalwijzen art. 6 lid 1 onder b AVG.

Bij koop op rekening of overboeking krijgen we de gegevens die u opgeeft bij het overboekingsproces bij de bank die uw rekening bijhoudt. Deze gegevens worden niet aan derden verschaft.

Indien u voor betaling via Paypal kiest, geven wij de bij de registratie verkregen gegevens en informatie over de transactie en overige informatie in verband met de transactie, zoals het verzonden of gevraagde bedrag, het bedrag dat voor producten of diensten betaald werd, dealerinformatie, inclusief gegevens over betalingsinstrumenten die voor de transactie gebruikt zijn, toestelinformatie, technische gebruiksgegevens en locatiegegevens aan PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, e-mail: impressum@PayPal.com Dit veronderstelt dat u daar een account hebt aangemaakt of akkoord bent gegaan met de verwerking van persoonsgegevens aldaar als gast. Let hierbij ook op de door PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A verstrekte privacyverklaring.

De betaling per creditcard geschiedt via onze dienstverlener BFS finance Münster GmbH, Höltenweg 35, 48155 Münster. De privacyverklaring vindt u op: https://finance.arvato.com/en/privacy-policy/. U voert uw creditcardnummer, de geldigheidsdatum en een eventueel CVC-nummer in de betreffende invoervelden.. Dit betreft een plug-in. We hebben geen inzage in deze persoonsgegevens. Onze dienstverlener verzendt deze persoonsgegevens,  uw personalia, informatie over de transactie alsmede overige informatie in verband met de transactie aan de betreffende betalingsdienstverlener. Bij (online-)betalingen met Mastercard of Visa worden uw creditcardgegevens (Mastercard, VISA, kaartnummer, controlegetal en geldigheidsduur) bij BS PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt/Main geregistreerd, opgeslagen en alleen bij de aan het betalingsproces betrokkenen bedrijven doorgegeven, bijvoorbeeld:

 • MasterCard, Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgium;
 • bij VISA de bank die haar kaart uitgeeft.

De gegevens worden in het kader van het betaalproces eventueel verzonden aan de bank die uw kaart uitgeeft.

Bij betaling onder rembours verzenden we uw personalia en informatie over de transactie alsmede overige informatie in verband met de transactie aan de postdienstverlener die het factuurbedrag bij aflevering incasseert.

Indien we in de gegevensstroom zijn opgenomen, gebruiken we bij alle verzendingen de coderingsmethode Secure Socket Layer (''SSL-methode''), een zeer hoge veiligheidsnorm op het internet. Zodra u bij de betaling uw gegevens hebt ingevoerd en op de bevestigings-knop hebt geklikt, worden uw gegevens gecodeerd toegezonden. Ze zijn aan externe toegang onttrokken.

Uw gegevens worden verwijderd zodra ze voor het bereiken van het doel van het verzamelen hiervan niet meer noodzakelijk zijn. Dit is bij de nakoming van een overeenkomst of bij de uitvoering van precontractuele maatregelen het geval, indien de gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst niet meer noodzakelijk zijn. Mogelijk zijn we contractueel of wettelijk verplicht om gegevens ook na de beëindiging van de overeenkomst op te slaan (bijv. fiscale doeleinden). Welke bewaartermijnen hierbij gelden, moet voor de desbetreffende overeenkomsten en contractpartijen individueel worden bepaald.

Vorderingenbeheer

Uitsluitend met het oog op het debiteurenincasso dragen we uw persoonsgegevens over aan de infoscore Nederland B.V., K.R. Poststraat 90-5, 8441 ER, Heerenveen. Grondslag voor de rechtmatigheid is in dit opzicht ons gerechtvaardigde belang conform art. 6 lid 1 onder f AVG.

Bovendien dragen we uw persoonsgegevens over aan onze dienstverlener BFS finance Münster GmbH, Höltenweg 35, 48155 Münster, die de gegevens uitsluitend in opdracht voor doeleinden van het vorderingen- en debiteurenbeheer verwerkt.

Uw gegevens worden verwijderd zodra ze voor het bereiken van de doeleinden waarvoor ze verzameld werden, niet meer noodzakelijk zijn. Dit is bij het incasseren van vorderingen het geval, indien de vordering is voldaan of ons gerechtvaardigd belang bij het doorzetten hiervan om een andere reden is vervallen.

Aanbieder- en productbeoordelingen

Met het oog op aanbieder- en productbeoordelingen door onze klant en voor onze eigen kwaliteitszorg hebben we op onze websites een beoordelingssoftware van Bazaarvoice, Inc., 10901 Stonelake Blvd, Austin, TX 78759 ('Bazaarvoice') geïntegreerd. Na uw aankoop kunt u via Viar Bazaarvoice een beoordeling van de ervaring met ons delen. Wij zullen u na de afhandeling van uw bestelling een e-mail sturen waarin we u om een beoordeling verzoeken en waarmee we u een link naar het bijbehorende beoordelingsscherm toesturen. De beoordeling is uiteraard vrijwillig en kan zonder het noemen van uw naam plaatsvinden. Indien u ervoor mocht kiezen om uw naam mee te delen, wordt ook deze samen met de beoordeling gepubliceerd.

Door het klikken op de link naar het beoordelingsscherm geeft u ons uw toestemming om gegevens aan Bazaarvoice te verzenden. U kunt tegen uw toestemming voor het gebruik van de gegevens te allen tijde voor de toekomst bezwaar maken. Het intrekken van toestemming laat onverlet de rechtmatigheid van de tot dan toe plaatsgevonden verwerkingen. Bovendien is de verwerking van de gegevens gebaseerd op het ter vervoeging stellen van de evaluatiemogelijkheid en dient het onze legitieme interesse om klantentevredenheid te evalueren en te verbeteren. Eveneens om klanten een eenvoudige mogelijkheid te bieden om klachten en verbeteringen voor producten en het bestelproces aan ons door te geven. De verwerking gevolgd op basis van Art. 6 Abs. 1 lit. a, lit. b, lit. f AVG.

Het staat u vrij om het beoordelingsverzoek te negeren. Door uw beoordeling zou u ons echter behulpzaam zijn om ons aanbod verder verbeteren – in uw voordeel en in het voordeel van onze andere klanten. Bazaarvoice verwerkt uw persoonsgegevens ook in de Verenigde Staten en heeft zich aan de EU-US-Privacy-Shield onderworpen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Indien u een beoordeling wilt geven via Bazaarvoice, moet u uw e-mailadres achterlaten, waarmee wij contact met u kunnen opnemen. Het e-mailadres wordt niet met uw beoordeling gepubliceerd. Op deze manier kunnen wij bijvoorbeeld individueel op uw kritiek ingaan, uw vragen beantwoorden of anderszins behulpzaam zijn. U kunt een gegeven beoordeling te allen tijde door ons laten verwijderen. Hiervoor kunt u direct contact opnemen met onze klantenservice via service@peek-cloppenburg.

Verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens met het oog op reclame en marktonderzoek

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor doeleinden van reclame en marktonderzoek, en wel als volgt:

 • Indien u onze e-mails opent, klikt u op links daarin of na het klikken op een link een website-formulier verzendt, dan stellen wij dit vast en slaan deze informatie bij uw profiel op.
 • Indien u met behulp van onze aanbevelingsfuncties informatie van ons per e-mail of in sociale netwerken aan anderen aanbeveelt, stellen we dit vast en slaan eventueel uw profiel op, in welke netwerken de informatie is aanbevolen en het gebruik door derden. Persoonsgegevens van derden worden zonder hun toestemming in geen geval opgeslagen.
 • Indien u afbeeldingen in e-mails oproept of op links klikt, stellen we het soort gebruikte eindapparaat vast en slaan dit in uw profiel op.
 • Indien u ons internetaanbod via een link uit een bericht van ons oproept, integreren we de informatie over uw website-bezoek in uw profiel. Dit omvat ook de integratie van uw aankoopgeschiedenis in uw profiel.
 • Indien u afbeeldingen in e-mails oproept of op links klikt, stellen we het soort gebruikte eindapparaat vast en slaan dit in uw profiel op. Uw IP-adres wordt niet opgeslagen.

De wettelijke grondslag is in dit opzicht ons gerechtvaardigde belang bij de optimalisatie van onze reclameproducten en onze online presentatie, art. 6 lid 1 onder f AVG.

Uw rechten als gebruiker

Hieronder geven we een samenvatting van uw rechten op grond van de AVG.

 • Recht op intrekken van de verklaring van toestemming volgens het privacyrecht - art. 7 lid 3 AVG

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die op grond de toestemming tot aan het intrekken heeft plaatsgevonden. Richt uw intrekking aan:

service@peek-cloppenburg.nl

of per post aan:

Fashion ID GmbH & Co. KG

Klantenservice
Berliner Allee 2

D-40212 Düsseldorf.

 • Recht op informatie - art. 15 AVG, 35 Wbp

U kunt uitgebreide informatie over de uw persoon betreffende gegevens en de omstandigheden van de verwerking verlangen, bijvoorbeeld de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt of de duur van de opslag.

 • Recht op correctie - art. 16 AVG

U kunt eisen dat onjuiste persoonsgegevens die u betreffen worden gecorrigeerd.

 • Recht op verwijdering - art. 17 AVG,

U kunt in principe verlangen dat we de uw persoon betreffende gegevens verwijderen, bijvoorbeeld indien deze gegevens om wettelijke redenen niet meer noodzakelijk zijn of niet meer verwerkt mogen worden.

 • Recht op beperking van de verwerking - art. 18 AVG

U hebt het recht om een verdere verwerking van uw persoonsgegevens te verhinderen, bijv. indien uw gegevens wegens een hiermee in strijd zijnde bewaringsverplichting nog niet verwijderd kunnen worden.

 • Mededelingsverplichting - 19 AVG

Wij zijn verplicht om alle ontvangers, aan wie uw gegevens meegedeeld zijn, via een correctie of doorhaling van uw gegevens of een beperking van de verwerking te informeren. Dit geldt slechts dan niet, indien voor ons de informatie onmogelijk is of met buitensporige kosten is verbonden. We stellen u van deze ontvangers op de hoogte, als u dit verlangt.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens - art.20 AVG

U bent gerechtigd om de u betreffende persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare, machineleesbare vorm van ons te ontvangen.

 • Recht op bezwaar - art. 21 AVG

Indien wij uw gegevens op grond van een gerechtvaardigd belang verwerken (art. 6 lid 1 onder f AVG), hebt u het recht om daartegen bezwaar te maken, indien de redenen hiervan voortkomen uit uw bijzondere situatie. Dit geldt ook voor een op deze bepaling gebaseerde profilering.

Indien we uw gegevens verwerken voor direct marketing, kunt u hiertegen eveneens bezwaar maken. Dit geldt ook voor profiling, voor zover dit met een dergelijke direct marketing in verband staat. Na uw bezwaar worden uw gegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

 • Recht om niet aan een geautomatiseerde beslissing te worden onderworpen - art. 22 AVG

U hebt het recht om niet aan een uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking – inclusief profilering – berustende beslissing onderworpen te worden, indien deze jegens voor u rechtsgevolgen heeft of u op een aanmerkelijke wijze treft.

Een geautomatiseerde beslissing is bij wijze van uitzondering geoorloofd, indien u of (i) eerder uw uitdrukkelijke toestemming hebt uitgesproken of (ii) de beslissing voor het afsluiten of het nakomen van een overeenkomst tussen u en ons noodzakelijk is of (iii) geldende regelgeving dit toestaat en deze regels redelijke maatregelen bevatten voor de bewaring van uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen.

In de gevallen van (i) en (ii) treffen we redelijke maatregelen om uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen te behartigen. Hiertoe behoort dat u uw standpunt toelicht, de automatische beslissing aanvecht en de persoonlijke behandeling door een van onze medewerkers kunt verlangen.

 • Recht op bezwaar bij een toezichthoudende instantie - art. 77 AVG

U hebt het recht om bij de verantwoordelijke toezichthoudende instantie bezwaar te maken, indien u van mening bent dat onze verwerking van de u betreffende gegevens in strijd is met tegen Algemene verordening gegevensbescherming.